امروز: چهارشنبه 18 اکتبر 2017 | 2017 October 18

لوازم برقی و خانگی

سونی

شماره غرفه: 51

مدیر غرفه:

تلفن: 4456689

سامسونگ

شماره غرفه: 54-53

مدیر غرفه: آقای مرشدی

تلفن: 2-4456180

هاردستون

شماره غرفه: 75

مدیر غرفه: آقای جهانشاهی

تلفن: 4456626

بابیلس

شماره غرفه: 83

مدیر غرفه: آقای رحیمی

تلفن: 4456504

تفال

شماره غرفه: 94-93

مدیر غرفه: آقای حاتم پور

تلفن: 4456060

دلونگی

شماره غرفه: 97-96-95

مدیر غرفه: آقای موسی وند

تلفن: 3-4456691

دنیای من خانه من

شماره غرفه: 140

مدیر غرفه:

تلفن: 4456780

فیلیپس

شماره غرفه: 155

مدیر غرفه: آقای جراحی

تلفن: 4456271

وی ام اف

شماره غرفه: 191

مدیر غرفه:

تلفن: 4456547

تبلیغات